İstifadə şərtləri

ExoSpecial.com veb-saytı ExoSpecial-a məxsus müəllif hüquqları ilə qorunan əsərdir. Saytın müəyyən xüsusiyyətləri bu cür xüsusiyyətlərlə əlaqədar Saytda yerləşdiriləcək əlavə təlimatlara, şərtlərə və ya qaydalara tabe ola bilər.

Bu İstifadə Şərtləri Saytdan istifadənizə nəzarət edən qanuni olaraq məcburi olan şərtləri təsvir edir. SAYTA DAXİL OLMAQLA SİZ BU ŞƏRTLƏRƏ UYĞUN OLURSUNUZ və bu Şərtlərə daxil olmaq üçün səlahiyyət və imkanlara malik olduğunuzu bildirirsiniz. SAYTA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. ƏGƏR SİZ BU ŞƏRTLƏRDƏN HERHANGİ BİR İLƏ RAZI DEYİLSİNİZSƏ, SAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏYİN.

Sayta giriş

Bu şərtlərə tabedir. ExoSpecial sizə yalnız şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədli istifadəniz üçün Sayta daxil olmaq üçün sizə ötürülə bilməyən, qeyri-eksklüziv, geri alına bilən, məhdud lisenziya verir və hər hansı formada məlumatların silinməsini qəti şəkildə qadağan edir.

Bəzi məhdudiyyətlər. Bu Şərtlərdə sizə təsdiq edilmiş hüquqlar aşağıdakı məhdudiyyətlərə tabedir: (a) Saytı satmayacaqsınız, icarəyə götürməyəcəksiniz, icarəyə verməməlisiniz, təhvil verməməlisiniz, yaymamalısınız, ev sahibliyi etməyəcəksiniz və ya başqa şəkildə ticari istismar etməyəcəksiniz; (b) Saytın hər hansı bir hissəsini dəyişdirməyəcəksiniz, türev əsərləri verməyəcəksiniz, sökməyəcəksiniz, tərtib etmirsiniz və ya tərtib edə bilməzsiniz; (c) bənzər və ya rəqabətli bir veb sayt yaratmaq üçün Sayta daxil olmayacaqsınız; və (d) burada açıq şəkildə göstərilən hallar xaricində Saytın heç bir hissəsi kopyalanamaz, çoxaldıla bilməz, paylanmaz, yenidən nəşr oluna, yüklənə, nümayiş oluna, yerləşdirilə və ya başqa formada və ya hər hansı bir şəkildə başqa cür göstərilmədikdə, gələcək azad, yeniləmə və ya verilə bilməz. Saytın funksionallığına digər əlavə bu Qaydalara tabedir. Saytdakı bütün müəllif hüquqları və digər mülkiyyət bildirişləri onun bütün nüsxələrində saxlanılmalıdır.

Şirkət Sizi xəbərdar etməklə və ya etmədən Saytın dəyişdirmə, dayandırma və ya dayandırma hüququnu özündə saxlayır. Saytın və ya hər hansı bir hissənin dəyişdirilməsi, kəsilməsi və ya ləğv edilməsinə görə şirkətin sizin və ya hər hansı bir üçüncü tərəfin qarşısında məsuliyyət daşımayacağını təsdiqlədiniz.

Dəstək və ya Baxım yoxdur. Şirkətin Saytla əlaqəli sizə hər hansı bir dəstək vermək öhdəliyi olmayacağına razısınız.

Təqdim edə biləcəyiniz İstifadəçi Məzmunu istisna olmaqla, Saytda və onun məzmununda olan müəllif hüquqları, patentlər, ticarət nişanları və ticarət sirləri daxil olmaqla, bütün əqli mülkiyyət hüquqlarının Şirkət və ya Şirkətin təchizatçılarına məxsus olduğunu bilirsiniz. Nəzərə alın ki, bu Şərtlər və Sayta giriş sizə bu Müqavilədə ifadə edilən məhdud giriş hüquqları istisna olmaqla, hər hansı əqli mülkiyyət hüququna və ya hər hansı hüquqlara, hüquqlara və ya maraqlara malik deyil. Şirkət və onun təchizatçıları bu Şərtlərdə verilməyən bütün hüquqları özündə saxlayır.

Üçüncü Şəxslərin Bağlantıları və Reklamları; Digər istifadəçilər

Üçüncü Şəxslərin Bağlantıları və Reklamları. Saytda üçüncü tərəfin vebsaytlarına və xidmətlərinə keçidlər və/və ya üçüncü tərəflər üçün reklamlar göstərilə bilər. Bu cür Üçüncü Şəxs Linkləri və Reklamları Şirkətin nəzarəti altında deyil və Şirkət hər hansı Üçüncü Tərəf Linkləri və Reklamlarına görə məsuliyyət daşımır. Şirkət bu Üçüncü Tərəf Linkləri və Reklamlarına girişi yalnız sizin rahatlığınız üçün təmin edir və Üçüncü Şəxs Linkləri və Reklamları ilə bağlı nəzərdən keçirmir, təsdiq etmir, monitorinq etmir, təsdiq etmir, zəmanət vermir və ya heç bir ifadə vermir. Bütün Üçüncü Tərəf Linkləri və Reklamlarından istifadə riski öz üzərinizdədir və bunu edərkən müvafiq səviyyədə ehtiyatlılıq və mülahizə tətbiq etməlisiniz. Üçüncü Tərəf Linkləri və Reklamlarından hər hansı birini kliklədiyiniz zaman üçüncü tərəfin məxfilik və məlumat toplama təcrübələri daxil olmaqla, müvafiq üçüncü tərəfin şərtləri və siyasəti tətbiq edilir.

Digər istifadəçilər. Hər bir Sayt istifadəçisi öz İstifadəçi Məzmununa görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi Məzmununa nəzarət etmədiyimiz üçün, siz və ya başqaları tərəfindən təmin edilmiş hər hansı İstifadəçi Məzmununa görə məsuliyyət daşımadığımızı qəbul edirsiniz və razılaşırsınız. Siz razılaşırsınız ki, Şirkət bu cür qarşılıqlı əlaqə nəticəsində dəymiş itki və ya zərərə görə məsuliyyət daşımayacaq.

Bununla siz Şirkəti və zabitlərimizi, işçilərini, agentlərini, varislərini və təyinatlarını azad edir və əbədi olaraq azad edirsiniz və bununla da hər bir keçmiş, indiki və gələcək mübahisələrdən, iddialardan, mübahisələrdən, tələblərdən, hüquqlardan, öhdəliklərdən, məsuliyyətdən, Saytdan birbaşa və ya dolayısı ilə yaranan və ya yaranan və ya birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli hər cür və xarakterli hərəkət və hərəkət səbəbi. Əgər siz Kaliforniya sakinisinizsə, yuxarıda qeyd olunanlarla əlaqədar olaraq Kaliforniya Mülki Məcəlləsinin 1542-ci bölməsindən imtina edirsiniz, burada deyilir: “Ümumi azadetmə kreditorun məhkəmədə onun xeyrinə olduğunu bilmədiyi və ya şübhələndiyi iddialara şamil edilmir. azadlığın icrası vaxtı, əgər ona məlumdursa, bu, onun borclu ilə hesablaşmalarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməlidir."

Çərəzlər və Veb İşarələri. Hər hansı digər vebsayt kimi, ExoSpecial da “kukilərdən” istifadə edir. Bu kukilər ziyarətçilərin seçimləri və ziyarətçinin daxil olduğu və ya ziyarət etdiyi vebsaytdakı səhifələr daxil olmaqla məlumatları saxlamaq üçün istifadə olunur. Məlumat ziyarətçilərin brauzer tipinə və/və ya digər məlumatlara əsaslanaraq veb səhifəmizin məzmununu fərdiləşdirməklə istifadəçilərin təcrübəsini optimallaşdırmaq üçün istifadə olunur.

İmtina etmə

Sayt "olduğu kimi" və "mövcud olduğu kimi" əsasında təmin edilir və şirkət və təchizatçılarımız hər hansı və hər cür zəmanət və şərtlərdən, o cümlədən açıq, nəzərdə tutulan və ya qanuni şərtlərdən, o cümlədən bütün zəmanətlər və ya satıla bilən şərtlərdən açıq şəkildə imtina edirlər. , müəyyən məqsəd, başlıq, sakit həzz, dəqiqlik və ya pozulmamaq üçün uyğunluq. Biz və təchizatçılarımız saytın tələblərinizə cavab verəcəyinə, fasiləsiz, vaxtında, təhlükəsiz və ya xətasız olaraq əlçatan olacağına və ya dəqiq, etibarlı, virus və ya digər zərərli kodlardan təmiz, tam, qanuni olacağına zəmanət vermirik. , və ya təhlükəsiz. Müvafiq qanun saytla bağlı hər hansı zəmanət tələb edirsə, bütün bu cür zəmanətlər ilk istifadə tarixindən doxsan (90) gün müddətində məhdudlaşdırılır.

Bəzi yurisdiksiyalar, nəzərdə tutulan zəmanətlərin istisna edilməsinə icazə vermədiyi üçün yuxarıdakı istisna sizə aid olmaya bilər. Bəzi yurisdiksiyalar, nəzərdə tutulmuş bir zəmanətin nə qədər davam etməsinə dair məhdudiyyətlərə icazə vermir, bu səbəbdən yuxarıdakı məhdudiyyət sizin üçün keçərli olmaya bilər.

Məsuliyyətə məhdudiyyət

Qanunla icazə verilən maksimum dərəcədə, heç bir halda şirkət və ya tədarükçülər itirilmiş mənfəət, itirilmiş məlumatlar, əvəzedici məhsulların satınalma xərcləri və ya dolayı, nəticəli, nümunəvi, təsadüfi, heç bir halda sizin və ya hər hansı bir üçüncü tərəfin qarşısında cavabdeh olmayacaqlar. bu şərtlərdən irəli gələn və ya bununla əlaqəli xüsusi və ya cəza ziyanları və ya saytdan istifadə etməyiniz və ya şirkətə bu zərərin verilməsi ehtimalı barədə məlumat verilsə də saytdan istifadə edə bilməməyiniz. Sayta daxil olmaq və istifadə öz mülahizənizə və riskinizə aiddir və cihazınıza və ya kompüter sisteminizə dəyən ziyan və ya bunun nəticəsində yaranan məlumatların itirilməsinə görə yalnız siz məsuliyyət daşıyacaqsınız.

Qanunla icazə verilən maksimum dərəcədə, burada əksinə olan hər hansı bir şeyə baxmayaraq, bu müqavilədən irəli gələn və ya bununla əlaqəli hər hansı bir ziyana görə sizə olan məsuliyyətimiz hər zaman maksimum əlli ABŞ dolları (50 ABŞ dolları) ilə məhdudlaşacaqdır. Birdən çox iddianın mövcudluğu bu həddi genişləndirməyəcəkdir. Təchizatçılarımızın bu müqavilədən irəli gələn və ya bununla əlaqəli hər hansı bir məsuliyyət daşımayacaqlarını qəbul edirsiniz.

Bəzi yurisdiksiyalar təsadüfi və ya sonrakı ziyanlara görə məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasına və ya istisna edilməsinə icazə vermirlər, bu səbəbdən yuxarıdakı məhdudiyyət və ya istisna sizə aid olmaya bilər.

Müddət və xitam. Bu Bölmə nəzərə alınmaqla, bu Şərtlər Saytdan istifadə etdiyiniz müddətdə tam qüvvədə qalacaq. Biz öz mülahizəmizə əsasən istənilən vaxt Saytdan istifadə hüquqlarınızı dayandıra və ya ləğv edə bilərik, o cümlədən bu Şərtləri pozaraq Saytdan hər hansı istifadə üçün. Bu Şərtlər üzrə hüquqlarınıza xitam verildikdən sonra Hesabınız və Sayta daxil olmaq və ondan istifadə hüququnuz dərhal ləğv ediləcək. Siz başa düşürsünüz ki, Hesabınızın hər hansı ləğvi Hesabınızla əlaqəli İstifadəçi Məzmununuzun canlı verilənlər bazalarımızdan silinməsini əhatə edə bilər. Şirkətin bu Şərtlərə əsasən hüquqlarınıza xitam verilməsinə görə sizə qarşı heç bir məsuliyyəti olmayacaq.

Müəlliflik hüququ

Şirkət başqalarının əqli mülkiyyətinə hörmətlə yanaşır və Saytımızın istifadəçilərindən də bunu etməyi xahiş edir. Saytımızla əlaqədar olaraq biz müəllif hüquqları qanununa hörmətlə yanaşmış siyasət qəbul etmişik və həyata keçirmişik ki, bu siyasət hər hansı pozan materialların silinməsini və müəllif hüquqları da daxil olmaqla əqli mülkiyyət hüquqlarını dəfələrlə pozan onlayn Saytımızın istifadəçilərinin fəaliyyətinin dayandırılmasını nəzərdə tutur. İstifadəçilərimizdən birinin Saytımızdan istifadə etməklə əsərin müəllif hüquqlarını(lar)ını qanunsuz olaraq pozduğuna inanırsınızsa və pozuntuya yol verdiyi iddia edilən materialın silinməsini istəyirsinizsə, yazılı bildiriş formasında aşağıdakı məlumatı (müvafiq olaraq) 17 USC § 512(c)) təmin edilməlidir:

  • fiziki və ya elektron imzanız;
  • pozulduğunu iddia etdiyiniz müəllif hüquqları ilə qorunan əsər (lər) in müəyyən edilməsi;
  • xidmətlərimizdə pozulduğunu iddia etdiyiniz və çıxarmağımızı xahiş etdiyiniz materialların müəyyənləşdirilməsi;
  • bu cür materialı tapmaq üçün bizə imkan verən kifayət qədər məlumat;
  • ünvanı, telefon nömrəsi və elektron poçt ünvanı;
  • etiraz edilən materialın istifadəsinə icazə verilmədiyinə vicdanla inandığınız barədə bəyanat; və
  • bildirişdəki məlumatların doğru olduğuna və yalan ifadə verildiyi üçün ya pozulduğu iddia edilən müəllif hüququnun sahibi olduğunuza və ya müəllif hüququ sahibi adından hərəkət etmək səlahiyyətiniz olduğuna dair bir ifadə.

Nəzərə alın ki, 17 USC § 512(f) müddəasına əsasən, yazılı bildirişdə əhəmiyyətli faktın hər hansı təhrif edilməsi avtomatik olaraq şikayət edən tərəfi yazılı bildiriş və iddia ilə əlaqədar bizim çəkdiyimiz hər hansı zərər, xərc və vəkillik haqlarına görə məsuliyyətə cəlb edir. müəllif hüquqlarının pozulması.

Ümumi

Bu Şərtlər vaxtaşırı yenidən nəzərdən keçirilir və biz hər hansı əsaslı dəyişiklik etsək, bizə təqdim etdiyiniz son e-poçt ünvanına e-poçt göndərməklə və/yaxud dəyişikliklər haqqında bildirişi saytımızda açıq şəkildə yerləşdirməklə sizi xəbərdar edə bilərik. Sayt. Siz bizə ən aktual e-poçt ünvanınızı təqdim etmək üçün məsuliyyət daşıyırsınız. Bizə təqdim etdiyiniz son e-poçt ünvanı etibarlı olmadıqda, belə bildirişi ehtiva edən e-poçtu göndərməyimiz bildirişdə təsvir edilən dəyişikliklər barədə təsirli bildiriş təşkil edəcəkdir. Bu Şərtlərə edilən hər hansı dəyişiklik sizə e-poçt bildirişinin göndərilməsindən sonra ən tez otuz (30) təqvim günü və ya dəyişikliklər haqqında bildirişi Saytımızda yerləşdirməmizdən sonra otuz (30) təqvim günü ərzində qüvvəyə minəcək. Bu dəyişikliklər Saytımızın yeni istifadəçiləri üçün dərhal qüvvəyə minəcək. Bu cür dəyişikliklər haqqında bildirişdən sonra Saytımızdan istifadənin davam etdirilməsi bu dəyişiklikləri qəbul etdiyinizi və bu dəyişikliklərin şərtləri və şərtləri ilə bağlı olduğunuzu bildirəcək.

Mübahisələrin həlli

Zəhmət olmasa bu Arbitraj Müqaviləsini diqqətlə oxuyun. Bu, Şirkətlə müqavilənizin bir hissəsidir və hüquqlarınıza təsir göstərir. O, MƏCBURİ MƏCBURİYYƏTLİ ARBİTRASYA VƏ SİNFİ HƏQİYYƏTDƏN LƏNDİRİM üçün prosedurları ehtiva edir.

Arbitraj Sazişinin tətbiqi. Qaydalarla və ya kiçik iddialar məhkəməsində həll edilə bilməyən, şərtlər və ya Şirkət tərəfindən təqdim olunan hər hansı bir məhsulun və ya xidmətin istifadəsi ilə əlaqədar bütün iddialar və mübahisələr, bu Arbitraj Sazişinin şərtlərinə əsasən fərdi qaydada məcburi arbitraj yolu ilə həll edilir. Başqa bir razılıq olmadıqca, bütün arbitraj məhkəmələri İngilis dilində aparılır. Bu Arbitraj Sazişi Sizə və Şirkətə və hər hansı törəmə müəssisələrə, iştirakçılara, agentlərə, işçilərə, mənfəət götürən sələflərə, varislərə və vəzifələndiricilərə, habelə şərtlərə uyğun olaraq təqdim olunan xidmətlərin və ya malların səlahiyyətli və ya icazəsiz istifadəçilərinə və ya faydalanıcılarına aiddir.

Bildiriş Tələbi və Qeyri-rəsmi Mübahisələrin Həlli. Tərəflərdən hər hansı biri arbitraj məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl, tərəf ilk növbədə digər tərəfə iddianın və ya mübahisənin mahiyyətini və əsasını, həmçinin tələb olunan həll yolunu təsvir edən yazılı Mübahisə Bildirişi göndərməlidir. Şirkətə bildiriş göndərilməlidir legal@exospecial.com. Bildiriş alındıqdan sonra siz və Şirkət iddia və ya mübahisəni qeyri-rəsmi şəkildə həll etməyə cəhd edə bilərsiniz. Əgər siz və Şirkət bildiriş alındıqdan sonra otuz (30) gün ərzində iddia və ya mübahisəni həll etməsəniz, tərəflərdən hər hansı biri arbitraj proseduruna başlaya bilər. Hər hansı tərəf tərəfindən edilən hər hansı həll təklifinin məbləği arbitr tərəflərdən hər hansı birinin hüququ olan qərarın məbləğini müəyyən edənə qədər arbitra açıqlana bilməz.

Arbitraj qaydaları Arbitraj bu bölmədə göstərildiyi kimi arbitraj təklif edən, mübahisələrin alternativ həlli təminatçısı olan Amerika Arbitraj Assosiasiyası vasitəsilə başlanmalıdır. Əgər AAA arbitraj üçün mümkün deyilsə, tərəflər alternativ ADR Təchizatçısını seçmək barədə razılığa gələcəklər. ADR Provayderinin qaydaları, bu qaydaların Şərtlərə zidd olduğu hallar istisna olmaqla, arbitrajın bütün aspektlərini tənzimləyir. Arbitrajı tənzimləyən AAA İstehlakçı Arbitraj Qaydalarını onlayn olaraq ADR.org saytında və ya AAA-ya 1-800-778-7879 nömrəsinə zəng etməklə əldə etmək olar. Arbitraj tək, neytral arbitr tərəfindən aparılmalıdır. Tələb olunan mükafatın ümumi məbləğinin On Min ABŞ Dollarından (10,000.00 ABŞ dolları) az olduğu hər hansı iddia və ya mübahisələr, yardım istəyən tərəfin seçiminə əsasən, məcburi xarici arbitraj vasitəsilə həll edilə bilər. Tələb olunan mükafatın ümumi məbləğinin On Min ABŞ Dolları (10,000.00 ABŞ dolları) və ya daha çox olduğu iddialar və ya mübahisələr üçün dinləmə hüququ Arbitraj Qaydaları ilə müəyyən ediləcək. Əgər siz Birləşmiş Ştatlardan kənarda yaşamırsınızsa və tərəflər başqa cür razılaşmırsa, hər hansı dinləmə sizin yaşayış yerinizdən 100 mil məsafədə yerləşən yerdə keçiriləcək. Əgər siz ABŞ-dan kənarda yaşayırsınızsa, arbitr tərəflərə hər hansı şifahi dinləmələrin tarixi, vaxtı və yeri barədə ağlabatan xəbərdarlıq etməlidir. Arbitr tərəfindən çıxarılan qərarla bağlı istənilən qərar səlahiyyətli yurisdiksiyanın istənilən məhkəməsində qəbul edilə bilər. Əgər arbitr sizə arbitraj başlamazdan əvvəl Şirkətin sizə verdiyi son həll təklifindən daha böyük bir qərar verərsə, Şirkət sizə mükafatın böyük hissəsini və ya 2,500.00 ABŞ dollarını ödəyəcək. Hər bir tərəf arbitrajdan irəli gələn öz məsrəflərini və ödənişlərini öz üzərinə götürəcək və ADR Provayderinin haqq və məsrəflərinin bərabər hissəsini ödəyəcək.

Görünüşü olmayan Arbitraj üçün Əlavə Qaydalar. Xarici görünüşlü bir arbitraj seçilərsə, arbitraj telefon, onlayn və / və ya yalnız yazılı təqdimatlar əsasında aparılır; konkret qaydada arbitrajı həyata keçirən tərəf seçəcəkdir. Arbitraj, tərəflər tərəfindən başqa cür razılaşdırılmadıqca, tərəflər və ya şahidlər tərəfindən hər hansı bir şəxsi görünüşü əhatə etmir.

Vaxt məhdudiyyətləri. Siz və ya Şirkət arbitraj aparırsa, məhkəmə iddiası, iddia müddətinə və müvafiq iddia üçün AAA Qaydalarına uyğun olaraq qoyulmuş hər hansı bir müddətdə başlamalı və / və ya tələb olunmalıdır.

Arbitr səlahiyyətlisi. Arbitraj başlandığı təqdirdə, arbitr sizin və şirkətin hüquq və öhdəliklərinə qərar verəcək və mübahisə digər məsələlərlə birləşdirilməyəcək və ya başqa işlərlə və ya tərəflərlə birləşdirilməyəcəkdir. Hakim, hər hansı bir tələbin hamısının və ya bir hissəsinin pozitiv vəsatətlərini vermək səlahiyyətinə malikdir. Hakim, tətbiq olunan qanun, AAA Qaydaları və Şərtlərinə əsasən bir şəxsə təqdim edilə bilən pul təzminatını ödəmək və hər hansı bir pul olmayan vasitə və ya azadlıq vermək səlahiyyətinə malikdir. Hakim, yazılı qərar və qərarın verildiyi əsas tapıntıları və nəticələrini izah edən qərar bəyannaməsi verəcəkdir. Hakim, məhkəmə hakiminin fərdi qaydada relyef vermək üçün eyni səlahiyyətə malikdir. Hakimin qərarı qəti və sizin və Şirkət üçün məcburidir.

Münsiflər Məhkəməsindən imtina. TƏRƏFLƏR BU HÜKÜMDƏ MƏHKƏMƏYƏ KEÇMƏK VƏ MƏHKƏMƏ VƏ MƏHKƏMƏNİN KARŞISINDA MƏHKƏMƏ VERMƏK KONSTİTUSİYASI VƏ TƏKLİF HÜQUQLARINI VERİR, bunun əvəzinə bütün iddiaların və mübahisələrin bu Arbitraj Sazişinə əsasən arbitraj yolu ilə həll ediləcəyini seçirlər. Arbitraj prosedurları, adətən məhkəmədə tətbiq olunan qaydalardan daha məhdud, daha səmərəli və daha ucuzdur və məhkəmə tərəfindən çox məhdud nəzərdən keçirilməlidir. Hər hansı bir əyalətdə və ya federal məhkəmədə və sizinlə Şirkətiniz arasında bir arbitraj qərarının verilməsi və ya icrası üçün bir iddia ilə hər hansı bir məhkəmə davası baş verərsə, SİZ VƏ ŞİRKƏT MÜHARİMƏ MƏHKƏMƏSİNƏ BÜTÜN HÜQUQLAR VERİR, əvəzinə mübahisənin həll olunmasını seçirsiniz. hakim tərəfindən.

Sinif və ya Konsolidasiya Edilmiş Əməliyyatlardan imtina. Bu arbitraj müqaviləsi daxilindəki bütün iddialar və mübahisələr sinif əsasında deyil, fərdi qaydada arbitraj edilməli və ya məhkəməyə verilməlidir və birdən çox müştərinin və ya istifadəçinin iddiaları arbitraj edilə bilməz və ya başqa bir müştərinin iddiaları ilə birləşdirilə bilməz. və ya istifadəçi.

Məxfilik. Arbitraj baxışının bütün aspektləri ciddi şəkildə gizlidir. Tərəflər, qanunda başqa cür tələb olunmadığı təqdirdə məxfiliyi qorumağa razıdırlar. Bu bənd, bir tərəfin bu Sazişin icrası, arbitraj qərarının icrası və ya sərəncamlı və ədalətli bir kömək istəməsi üçün lazım olan hər hansı bir məlumatı məhkəməyə təqdim etməsinə mane olmur.

Bölünmə. Bu Arbitraj Sazişinin hər hansı bir hissəsi və ya hissələri qanuna uyğun olaraq səlahiyyətli yurisdiksiya məhkəməsi tərəfindən etibarsız və ya icrası mümkün olmadıqda aşkar edilərsə, bu xüsusi hissə və ya hissələrin heç bir qüvvəsi və qüvvəsi olmayacaq və pozulacaq və Sazişin qalan hissəsi tam qüvvə və qüvvədə davam edin.

İmtina etmək hüququ. Bu Arbitraj Müqaviləsində göstərilən hüquq və məhdudiyyətlərdən hər hansı biri və ya hamısı, iddia irəli sürülən tərəf tərəfindən rədd edilə bilər. Bu imtina bu Arbitraj Sazişinin digər hissələrindən imtina etməyəcək və ya təsir göstərməyəcəkdir.

Razılaşmanın sağ qalması. Bu Arbitraj Müqaviləsi, Şirkətlə münasibətlərinizin ləğv edilməsindən sonra qalacaq.

Kiçik İddialar Məhkəməsi. Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, ya siz, ya da Şirkət kiçik iddialar məhkəməsində fərdi bir iddia qaldıra bilərsiniz.

Təcili Bərabər Yardım. Yuxarıda göstərilən hər halda, tərəflərdən biri, arbitraj gözləyən status-kvonu qorumaq üçün bir əyalət və ya federal məhkəmə qarşısında təcili ədalətli yardım tələb edə bilər. Müvəqqəti tədbirlərin görülməsi üçün tələb bu Arbitraj Sazişinə əsasən hər hansı digər hüquq və ya öhdəliklərdən imtina hesab edilmir.

İddialar Arbitraja tabe deyil. Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, böhtan, Kompüter Fırıldaqlığı və Sui-istifadə Aktının pozulması və digər tərəfin patent, müəlliflik hüququ, ticarət nişanı və ya ticarət sirrinin pozulması və ya mənimsənilməsi iddiaları bu Arbitraj Müqaviləsi ilə bağlı deyil. Yuxarıdakı Arbitraj Müqaviləsi tərəflərə məhkəmədə iddia qaldırmağa icazə verdiyi istənilən hallarda, tərəflər bununla belə məqsədlər üçün Luiziana ştatında yerləşən məhkəmələrin şəxsi yurisdiksiyasına tabe olmağa razılaşırlar.

Sayt ABŞ-ın ixrac nəzarəti qanunlarına tabe ola bilər və digər ölkələrdə ixrac və ya idxal qaydalarına tabe ola bilər. Şirkətdən əldə edilmiş ABŞ texniki məlumatlarını və ya bu məlumatlardan istifadə edən hər hansı bir məhsulu Amerika Birləşmiş Ştatları ixrac qanunları və ya qaydalarına zidd olaraq birbaşa və ya dolayı yolla ixrac etməməyi, təkrar ixrac etməməyi və ya köçürməməyi qəbul edirsiniz.

Əgər siz Kaliforniya sakinisinizsə, 400 R Street, Sakramento, CA 95814 ünvanında yazılı şəkildə əlaqə saxlayaraq, şikayətlər barədə Kaliforniya İstehlakçı İşləri Departamentinin İstehlakçı Məhsulları Bölməsinin Şikayətlərə Yardım Bölməsinə məlumat verə bilərsiniz.

Elektron rabitə. Sizinlə Şirkət arasındakı əlaqə elektronik vasitələrdən istifadə edir, istər Saytdan istifadə edin, istərsə bizə e-poçt göndərin, ya da Sayt Saytda bildiriş göndərsin və ya sizinlə e-poçtla əlaqə qursun. Müqavilə məqsədləri üçün siz (a) Şirkətdən elektron formada rabitə almaq üçün razılığınızı verirsiniz; və (b) Şirkət tərəfindən sizə təqdim olunan bütün şərt və şərtlərin, razılaşmaların, bildirişlərin, açıqlamaların və digər xəbərləşmələrin elektron formada yazılı surətdə olsaydı, bu kommunikasiyaların yerinə yetirəcəyi qanuni öhdəliyi elektron şəkildə yerinə yetirməsini qəbul etmək.

Bütün şərtlər. Bu Şərtlər Saytın istifadəsi ilə bağlı sizinlə bizim aramızda olan bütün müqaviləni təşkil edir. Bu Şərtlərin hər hansı hüququnu və ya müddəasını həyata keçirməməyimiz və ya tətbiq etməməyimiz belə hüquq və ya müddəadan imtina kimi fəaliyyət göstərməyəcək. Bu Şərtlərdəki bölmə başlıqları yalnız rahatlıq üçündür və heç bir hüquqi və ya müqavilə təsiri yoxdur. “O cümlədən” sözü “məhdudiyyətsiz daxil olmaqla” deməkdir. Bu Şərtlərin hər hansı müddəası etibarsız və ya icraedilməz hesab edilərsə, bu Şərtlərin digər müddəaları pozulmayacaq və etibarsız və ya icrası mümkün olmayan müddəa qanunla icazə verilən maksimum dərəcədə etibarlı və icra edilə bilən şəkildə dəyişdirilmiş hesab ediləcək. Sizin Şirkətlə münasibətiniz müstəqil podratçı münasibətidir və tərəflərdən heç biri digərinin agenti və ya tərəfdaşı deyil. Bu Şərtlər və buradakı hüquq və öhdəlikləriniz Şirkətin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan sizin tərəfinizdən təyin edilə, subpodratçıya verilə, həvalə edilə və ya başqa şəkildə ötürülə bilməz və yuxarıda qeyd olunanları pozan hər hansı təhvil, subpodratçı, həvalə və ya köçürmə cəhdləri etibarsız sayılacaq və boş. Şirkət bu Şərtləri sərbəst şəkildə təyin edə bilər. Bu Şərtlərdə qeyd olunan şərtlər vəkillik edənlər üçün məcburidir.

Ticarət nişanı haqqında məlumat. Saytda nümayiş etdirilən bütün ticarət nişanları, loqolar və xidmət nişanları bizim və ya digər üçüncü şəxslərin mülkiyyətidir. Bizim əvvəlcədən yazılı razılığımız və ya nişanlara sahib ola biləcək üçüncü tərəfin razılığı olmadan bu Markalardan istifadə etməyə icazə verilmir.

Əlaqə məlumatı

Bu siyasətlə bağlı hər hansı sualınız üçün əlaqə saxlayın legal@exospecial.com hər hansı bir zamanda.